Service och utrustning

Undervisning

Föreläsningssalen rymmer omkring 35 studenter och används även för mikroskopiarbete. I salen finns TV och dator med datorprojektor. En TV-kamera kan kopplas till både stereo- och vanligt mikroskop för att visa objekt på TV eller genom datorprojektor. Digitalkamera och optisk utrustning finns att tillgå.

Intill föreläsningssalen finns en datasal med PC-datorer som är uppkopplade till Internet genom bredband.

Teknisk utrustning

Laboratorierna är basutrustade och marina provtagningsutrustningar finns att tillgå.

Flera arbetsrum är anpassade för akvarieuppställningar, där genomrinnande saltvatten från antingen 3 eller 38 meters djup finns att tillgå, som gör det enkelt att hålla marina organismer för studier och experiment. Två temperaturkonstantrum, +4 och +15, och ett aktivitetsrum med varierbara ljusregimer, dag/natt, finns också att tillgå.

Förvaring av fryst material sker i vanlig frys (-18°).

Transport till sjöss och på land

Trålaren Belone tar 34 passagerare och är utrustad för marin provtagning. Maja (max 8 personer) används främst till fiske och transporter, Sprattus och Örnvik (max 6 personer) till varierande ändamål. Tre roddbåtar finns också att tillgå.

På land används Klubbans tjänstebil för större transporter och några cyklar finns att låna.

Organismer

Stationen kan förse kurser och forskare med organismer. Kontakta oss i förväg med dina önskemål.